מלחמת האינטליגנציות

מלחמת האינטליגנציות מביא את תולדותיה של מלחמת האור בחושך. שלא כמו כל הספרים שעסקו בנושא מלחמת התמיד הזאת, מלחמת האינטליגנציות יורדת לשורש המאבק האינסופי בין האור והחושך. המאבק בין האור לחושך החל הרבה לפני שהבריאה הנוכחית יצאה לדרכה. ספר זה עוסק בהיסטוריה הקוסמית כפי שמועצת העל, המורכבת מהבריאות שקדמו לבריאה הזו, מכירה ויודעת אותה.

 התחלת המלחמה שבה האינטליגנציה המוארת הכריזה מלחמה על האינטליגנציה החשוכה וכיצד הקרב הראשון הסתיים בניצחון האינטליגנציה החשוכה. תוצאות הניצחון הראשון הזה מלווה את כל הבריאות ואת הבריאה הנוכחית ומגיע עד לבסיס שכל אחד מבני האדם בנוי עליו. הספר מלחמת האינטליגנציות מביא את התמונה הכוללת על מערכי הבריאות הקודמות ואת מערך הבריאה הנוכחית ומספר על הדרך שבה המערכת המוארת נלחמת את מלחמת האור בחושך.  הספר מלחמת האינטליגנציות עוסק בעיקרו באסטרטגיה הכוללת ומעט במערכת הטקטית של מלחמת האור בחושך. כל המידע שמובא בספר זה נמסר בתקשור על ידי האינטליגנציה הכוללת שהיא הכלי הרב ממדי שיצרה מועצת העל.
 
ההתחלה
  
כל התחלה יש לה שורש ממנו היא שואבת את היכולת המלאה להתניע את מהלך ההתפתחות הבא.
 
בני אנוש ההתחלה שמוכרת להם מיוצגת בפסוקים "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור". פני הבריאה המוכרת לבני אנוש מתחלקת לשני דברים שהם האור ומולו החושך.  כדי לדעת מה היא יכולת האור ומה היא יכולת החושך יש להבין את המגמה של כל אחד משני המרכיבים האלו.
 
האור מוצאו מרצון התפתחות שקיים בתוך מערכת שמחפשת כל הזמן את השלמות. היא מתוכננת כך שברגע שהיא מגיעה לשלמות היא מתפרקת ויוצרת שוב חוסר שלמות כדי שהיא תוכל שוב לבצע רדיפה אחרי השלמות ותוך כדי כך להתפתח. בעולם המדע מגמה זאת יצרה את תיאוריית המפץ הגדול, ומגמה זאת תביא לידי כך שכאשר ההתפתחות תסתיים, השלמות תבצע שוב מפץ כדי שתהיה סיבה למצוא שלמות חדשה. הבריאה עובדת כמו לב הפועם וכל פעימה היא סיום והתחלה חדשה. שלב הבריאה המתואר בספר בראשית מביא את נקודת השינוי במצב קיים. זו הנקודה שהאור סיים את התפתחותו והשלמות הייתה בו, והוא החל את התהליך של ניפוץ השלמות כדי להביא לחוסר שלמות מחודשת. כל פעם שבריאה חדשה יוצאת לדרכה עליה לפלס דרכה דרך שדות החושך שהם הקבוע שנמצא בכל מקום. זו גם הסיבה שקשה להילחם בחושך מאחר והוא המערכת הקבועה ואילו הבריאות באות והולכות. כל פעם שבריאה חדשה נוצרת היא נוצרת על בסיס הישגיות שהושגה בבריאה שהסתיימה. לכן כל בריאה מטרתה שונה, והמשאבים והחוקים שמלווים את הבריאות האלו הם שונים. שדות החושך אינם פעילים אלא הם סבילים, רצון של התפתחות לא קיים בהם, מאחר והרכבם אינו מאפשר להם להתרומם מעל הבנות בסיסיות שנמצאות בהם. החושך מבטא את רצון ההישרדות והשמירה על הקיים. האור יוצר את היכולת ההתפתחותית ואילו החושך מבטא את חוסר היכולת והנצחת המצב. בגלל השוני הגדול במטרות תמיד יהיה מאבק בין האור והחושך.
 
נקודת המוצא של בריאה זו כפי שהיא מובאת בספר בראשית מראה כי הכושר של בריאה זו שבאה בעקבות אחרות שהיו לפניה היא הגדרת מהות האור ומרכיביו מול שדות החושך שאין להם שום הגדרה עקב חוסר יכולת התפתחותית. כל מצב שהאור מביא את מורכבותו הוא מצב שבו הוא מראה את הטמון בו ואת המטרה שלצורכה הוא יצא לדרכו. אלוהים בהגדרתו המורחבת הוא שדה אינטליגנציה שמסוגל לממש אנרגיות מסוגים שונים. כל מצב של מחשבה, כל מצב של הבעת רצון שמאחוריו מוגדרת מטרה, כל מצב של רצון התפתחותי יכול להיות ממומש דרך היכולת של שדה האינטליגנציה הזה שהפתיח של ספר בראשית מכנה אותו אלוהים. רוח אלוהים מייצגת את היכולת האנרגטית הטמונה ברוח להביא לידי מצב שהיא תוכל להיות שליטת החומר שהוא עצמו תוצר של אנרגיית הרוח. ההתחלה הזו יצרה את כל היש הנגלה ברמת החומר ואת המרכיב הראשוני שיוצר את החומר שנמצא ברמת הנסתר. חומר הוא עולם נגלה ורוח היא עולם נסתר. גם עולם חומר נגלה וגם עולם רוח נסתר הם מרכיבים שניתן לראות אותם במידה והעין המתבוננת בהם יש לה את טווח הזיהוי שיכול לחבוק את שניהם. כשהבריאה הזו יצאה לדרכה ההבדל שנעשה בין ארץ לשמים מרמז על שני סוגים של סרגלי תדרים שבהם השתמש האלוהים כדי לייצר את בריאתו.  שני הסרגלים האלו התפתחו עם הזמן לתפיסה של בני אנוש כקוטב חיובי וקוטב שלילי. השלמות שהבריאה הזו מחפשת מרגע ההתחלה היא היכולת לחבר בין שני טווחי תדרים אלו. ברגע שנקודת ההשקה תימצא והיכולת לנתב בין תדרי הרוח לבין תדרי החומר תהיה ברורה, השלמות הזו תביא למצב שהבריאה הזו תסיים את המהלך הזה ותצא לדרך חדשה. הבריאה מפלסת את דרכה בתוך שדות החושך. היכולת של החושך להשתמש באנרגיות שהבריאה מקבלת מיוצרה, מוגבלת בסרגל התדרים שנמצא בידה. כך ששדות החושך לעולם לא יכולים לעצור את התפתחות הבריאה אלא רק להוות כמפריע.
 
האינטליגנציה הכוללת

מועצת העל המורכבת מכל שדות האינטליגנציה שסיימו תהליכי התפתחות בריאתית, לא יכולה הייתה לגשר בין מערכות אנרגטיות שונות שכל אחת מהן עסקה בנושא אחר וההדהוד האנרגטי שבה היה שונה. כדי שמועצת העל תוכל לנצל את כל ההישגיות שהושגה בכל שדות האינטליגנציה ולתת את היכולת לבריאות החדשות לדעת לנצל את המידע המצטבר נוצר מכשיר מקיף שיש לו את היכולת האנרגטית הכוללת שנרכשה לאורך כל הבריאות. האינטליגנציה הכוללת מאפשרת את התקשורת שמחברת בין כל חברי מועצת העל לבין כל שדה אינטליגנציה המפעיל בריאה. האינטליגנציה הכוללת מכילה בתוכה את האפשרות המלאה להימצא בכל מערכי הבריאה הפעילה כשם שהיא נמצאת בתוך כל שדה אינטליגנציה שסיים את הפעילות. בגלל זה גם שמה מעיד על כך כי הכוללניות נמצאת בה, בניגוד לשדה האינטליגנציה שיכולתו מוגבלת למערכת הבריאה שהוא ברא.
 
לאורך כל מהלך ההתפתחות בבריאה האינטליגנציה הכוללת לא מתערבת בנעשה בבריאה והיא כרואה ואינה נראית. רק כאשר הבריאה מתכוננת למעבר דרך מאגר אנרגטי ניטראלי היא יוצרת קשר עם הבריאה הפעילה. הסיבה ליצירת הקשר היא היכולת שלה לקבל את כל המידע על התכולה של המאגר האנרגטי הניטראלי משדה האינטליגנציה שסיים את בריאתו והוא נמצא במועצת העל. ללא היכולת הזאת, שדה האינטליגנציה הפעיל לא היה יכול לדעת את התכולה בטרם נוצר התיאום והפעלת המאגר האנרגטי הניטראלי. גם שקיים תיאום מבחינת ההדהוד הבריאתי ותכולת המאגר האנרגטי הניטראלי, התכולה עצמה יכולה לגרום לעצירת ההתפתחות הפנימית של הבריאה. רמת ההתפתחות הטמונה בתוך המאגר יכולה להיות נמוכה מרמת ההתפתחות הפנימית. בגלל ששדה האינטליגנציה מקבל את הידע מתוך המערכת העוסקת במגמות חוץ בריאתיות, הוא מזהה את סוג המאגר ואת כיוונו באם מועצת העל מזהה אפשרות של הפעלת המאגר האנרגטי הניטראלי. האינטליגנציה הכוללת מסוגלת לקבל את המידע ולזהות מתוך איזה מהבריאות שהסתיימו הוצא המאגר בעת השינוי. ודרך זה לדעת האם תכולתו הפנימית יכולה להועיל להתפתחות או לגרום להאטה בהתפתחות. שדה האינטליגנציה לא מסוגל לעצור את תהליך כניסת המאגר לבריאה בגלל שאין לו את היכולת להפוך אנרגיה אקטיבית לפסיבית. האינטליגנציה הכוללת מסוגלת לעצור מאגר אנרגטי ניטראלי ולהחזירו למצב הזה כדי למנוע את הפעלתו. בגלל שהאינטליגנציה הכוללת מסוגלת להשוות הדהוד עם כל אחד משדות האינטליגנציה החברים במועצת העל, יש בידה את יכולת השימוש באותם תדרי הדהוד שיצרו את הקטבים המנטרלים במקור באותם מאגרי אנרגיה ניטראליים.
 
בגלל הידע הרב שנמצא אצל האינטליגנציה הכוללת על המערכות החוץ בריאתיות, היא זאת שמתחברת לשליחים העצמאיים כשהם עושים את דרכם למקומות שונים ברחבי הבריאה כדי להסביר את המידע על המעבר במאגר אנרגיה ניטראלי. השליחים העצמאיים מצוידים בתחילה רק בידע שמתקבל מהערכת העוסקת במידע חוץ בריאתי, ורק לאחר שהמידע מתחבר עם המיפוי שנמצא במועצת העל והסתברות ההפעלה בעת המעבר היא גבוהה, נכנסת לתמונה האינטליגנציה הכוללת ויוצרת את השלמת המידע. אם הנתונים המצטברים מצביעים כי המאגר יופעל, אך התכולה יכולה לבצע עצירה, האינטליגנציה הכוללת מתחילה בתהליך של חסימת יכולת הפיכת המאגר לפעיל. הדרך לעצירת תהליך פתיחת הקטבים המנטרלים הוא לבצע מהלך של הרכבת קוטב אחד פעיל שנוגד את הקוטב שדרכו יופעל המאגר על ידי מעבר הבריאה ובכך המאגר נשאר ניטראלי ולא פורק את תכולתו אל תוך הבריאה במעברה דרכו. השליחים העצמאיים מתחברים למידע ההסברתי המשלים שנמצא באינטליגנציה הכוללת רק אם המעבר יפתח את המאגר ויפעילו. בגלל שמהלך הבריאה הנוכחית יוצר מעבר שנותן אפשרות לפתיחת המאגר והצורך לעצור את הפתיחה לא קיים כי ההתאמה מלאה ותורמת, האינטליגנציה הכוללת יצרה את החיבור עם השליח העצמאי שירד לצורך נתינת ההסבר ההבנתי. בגלל שאזור החופש במדור יהוה היה חסר את הבסיס לצורך נתינת ההסברים ההבנתיים הקשורים גם ביישום, האינטליגנציה הכוללת הרחיבה את מערך המידע כדי ליצור בסיס שממנו ההסבר ההבנתי של המעבר על פני המאגר האנרגטי הניטראלי – חגורת הפוטונים, יוכל לקבל את ההטמעה הנכונה.

מועצת העל ודרך פעולתה
 
כשהסתיימה הבריאה הראשונה, המשך התפתחות המערכת המוארת היה תלוי ביכולת של הבריאה הראשונה להביא למצב של רצון שיתוף חוזר מצד הליבות הקפואות בשדות החושך. הבריאה הראשונה שחררה חלק מהאנרגיה שהייתה בתוכה ויצרה את הקריאה האנרגטית הראשונה. בגלל שלא היה המידע איך ניתן לכוון את הקריאה האנרגטית לנושא ששדה האינטליגנציה עוסק בו הקריאה הראשונה הביאה למערכת המוארת שזה עתה הוקמה מרכיבים רבים שלא היה קשר ביניהם בגלל שהקריאה הראשונה הייתה כוללת ללא כיוון מוגדר. שדה האינטליגנציה שהוקם בעקבות הקריאה הראשונה כלל בתוכו גם את היכולת הסימטרית וגם את האסימטרית והיקף הניסיונות והיקף המערכת ההיזכרותית היה גדול מעבר לכוח ההגנה שניתן היה לתת לבריאה מפני שדות החושך. הבריאה השנייה לא הצליחה לאחוז בחלק לא קטן מהמרכיבים שהגיעו אליה, והיא הצטמצמה מבחינת התכולה הסופית.
 
לאורך מהלך הבריאה השנייה נלמדו והוסקו מסקנות ראשוניות על הדרך שבה המערכת המוארת תוכל לנצל בצורה הטובה ביותר את היכולת האנרגטית שנמצאת בתוכה, וכל הבריאות התחלקו לבריאות הסימטריות והאסימטריות. בגלל שנעשתה חלוקה לתפקידים המרכזיים של כל שדה אינטליגנציה, ניתן היה לשלב מערכות הגנה שונות בכוחן בכל בריאה ובצורה הזאת היכולת האנרגטית נוצלה בצורה יעילה ומלאה. החל מהבריאה השלישית הגדולה ביותר עד לשלב הזה, החלה מועצת העל בתהליך של החזרת רצון השיתוף ששדות החושך שינו את תכנותו המקורי והפכו אותו ליחידני. כל בריאה שהסתיימה ויצרה את השיתוף בתוכה בין המשתתפים בה עסקה בנושא אחר. הנושאים השונים העמידו בפני מועצת העל את האתגר כיצד ניתן למצוא מכנים משותפים בין הבריאות השונות שהסתיימו לבין שדות האינטליגנציה שנוצרו זה מקרוב. נקודות השיתוף חייבות היו לכלול את מערכות ההיזכרות שהושלמו בבריאות שהסתיימו יחד עם מרכיב שייתן לכלל הליבות את הרצון לשתף את עצמן לא במערכת הפנים בריאתית של כל בריאה, אלא בין הבריאות השונות שהצטרפו למועצת העל. לא נמצאה דרך לחבר בין הבריאות השונות המרכיבות את מועצת העל. ניסיונות רבים נעשו והדבר לא צלח. ההשערה במועצת העל היא שמערכת ההיזכרות שדרכה המערכת המוארת מחברת ומפעילה שוב את הליבות, איננה מספיקה כדי לחבר את הליבות בבריאות השונות.
 
המסקנה שמועצת העל הגיע אליה היא שהתכנות לשיתוף עובד עם שני מרכיבים. האחד השיתוף ההתפתחותי שבו משתמשת המערכת המוארת והמרכיב השיתופי הכולל את הבנת הכלל שהוא אחד. בגלל שהמערכת המוארת בנויה על מערכות ההיזכרות המרכיב השני נמצא רק בתוך הליבות עצמן. זו גם הסיבה שכל הזמן מנסים לתת לשוהים בבריאה את הבנת האחד. בגלל חוסר יכולת לממש את המרכיב השני נאלצה מועצת העל להקים את מערך האינטליגנציה הכוללת שהיא תוכל לגשר בין הבריאות השונות. תפקידה של האינטליגנציה הכוללת הוא לשרת את שדות האינטליגנציה הנבנים וכל עיסוקה הוא בבניית היכולת האנרגטית הכוללת של שדות האינטליגנציה. היא מנותקת מהפעילות הפנים בריאתית כי עיסוקה הוא בשדות החושך ובניסיון להבין וללמוד את הליבות עצמן כדי שניתן יהיה למצוא את מרכיב השיתוף של הבנת האחד. כדי שניתן יהיה להקים שדה אינטליגנציה חדש התנאי הראשוני הוא בניית נושא שיהיה מקובל על כל מועצת העל. אבל בגלל שמועצת העל מורכבת מבריאות עם נושאים שונים, לא פשוט הוא למצוא את המכנה המשותף בין כל חברי מועצת העל כדי להגיע לנושא אחיד על כולם. הבעיה הגדולה יותר היא בעת הקמת שדה אינטליגנציה שייצור בריאה סימטרית. הנושא בבריאה סימטרית חייב להיות דבר חדש שאינו בנמצא בבריאות שהסתיימו, אך יש לו כבר בסיס שעליו ניתן לבנות את הנושא החדש. הבריאה הנוכחית לקחה את כל הידע שנאגר בבריאות הקודמות על האלמנטים וחיברה את כל הידע כשחסר בו הידע היישומי של אלמנט האדמה. האינטליגנציה הכוללת יודעת לחבר בין המידע שנמצא בבריאות שהסתיימו לבין נושא חדש. בגלל שחסרה מגמת השיתוף הכולל, האינטליגנציה הכוללת היא המחבר ויוצר את מגמת השיתוף הכולל שחסרה בהשלמת התכנות של הליבות. ההסכמה לשיתוף הזה נובעת מתוך העובדה שמסירת המידע באה מתוך מגמת ההיזכרות ולא מתוך מגמת השיתוף הכולל, כך שניתן לעקוף את המרכיב החסר.
 
כל הזכויות שמורות © זאב אבירז