אקטואליה

מלחמות בעולם החלום

תודעת העל מסבירה את המלחמות בעולם החלום, למה הן קיימות, ממה הן נובעות,
מה מטרתן.

עזיבת הארץ / בריחת מוחות

השריפה בכרמל

השריפה בכרמל
שלום לכם. כפי שאתם יכולים להבין מתוך עצמכם, עבר עליכם אירוע מאוד גדול השבוע, במסגרת מדינתכם הקטנה. כדי להבין מה שורשיו של אותו אירוע, ומדוע הוא בכלל נוצר, יש ללכת מעט אחורנית לאותו מידע שאנו כבר מסרנו לגבי הצביר שנמצא אצלכם, צביר העם היהודי שאתם נמצאים כשליחים בו. 

מאחר וזה עם שהוא נוצר כדי להפיץ את יכולת האש והאוויר, ולמעשה הוא ירד לרמה שהוא יותר מתמסר למים ולאדמה, ודאי שהדרך כדי לתת לו להתחיל להבין שלמעשה הוא סוטה מתוך הבסיס המרכזי שעליו הוא הושתת, חייבים היו לקחת ולתת מעט, היינו קוראים לזאת, טלטלה. הדבר הזה בא בעקבות הרבה טלטלות קטנות שכבר העם שלכם עבר בכל מיני צורות שונות, אך אם אתם תשימו לב טוב אתם תראו שכל הטלטלות היו קשורים ביסודות האש והאוויר. כלומר, כל מיני דברים שקשורים למעשה במערכת שצריכה לקחת וליצור לעצמה את היכולות דרך האוויר, ולמעשה היא ירדה לכיוון המים. והדבר הזה נובע מכך שהרצון לבצע איחוד שלם של אותו צביר שהוא שונה, יחד עם שאר העולם, יצר מצב שבסיכומו של דבר הוא איבד מעט את דרכו. 

כדי להתחיל לתת לכם את הבסיס מדוע אותו אירוע רחב קרה, והיינו במאמר מוסגר אומרים ש-והיה והייתם שמים לב, הייתם רואים שהאירוע הזה הוא הרבה יותר גדול ביחס, מאשר אותו מקום שהצביר שלכם נמצא בו. כלומר, זה היה אירוע מאוד דומיננטי. מאחר והצביר של העם היהודי הוא לא בא רק ממישור אחד, הוא אוסף של מישורים שיצרו את המצב שהם נתנו נציגים מטעמם, כדי שהם יהיו אלו שהם פולסי הדרך באש ואוויר, ודאי שלמעשה כל המערכת שמנסה לשנות משהו בצביר הזה, חייבת אישור של כל המישורים. כלומר, הדבר הראשון שאתם יכולים להבין, שהאישור לנקיטת צעד מסוג זה היא באה באישורם של כל המישורים. וכמובן שהיוזם היה יהוה, מאחר וחלק לא קטן מהמערכת התלותית נמצאת במקום הזה, אך הוא חיבר זאת ביחד עם היכולת של לנסות לשנות את מהלכיו של הצביר הזה, והחיבור הזה יצר מצב שהוחלט על הדרך הזאת, מאחר וזאת הדרך שמתאימה מבחינת היסודות לצביר הזה. כלומר אתם יכולים להתחיל מכאן להבין, שכל אש יש לה את ליווי האוויר, אין לה את ליווי המים מבחינת ההתלהטות שלה, ומבחינת היכולת שלה לבטא את עצמה בעולם שלכם, אצל הצביר שאתם נמנים עליו. 

מאחר ואתם נמצאים במצב שבגלל היבטי המים והאדמה, הדבר הראשון שהיה חשוב לצביר הזה זה רכישה של מערכות של חפצים, ויכולת של הרבה מאוד גאווה על בסיס חומרי. וכל החיבורים שנעשו בתוך הצביר הזה תמיד היו כאלה רק לצורך פיזי, ודאי הוא שכדי לפגוע בדברים האלה, פוגעים במערכת הכבדה ביותר כלומר, במים ובאדמה. ואיך פוגעים במים ואדמה, דרך אש ואוויר. כלומר, מפה אתם יכולים להתחיל להבין, שכאשר חיברו את הדרכים כיצד ניתן לקחת ולתת הבנה לצביר שהוא צריך לשלוט באש, וצריך לשלוט באוויר, לעומת זאת הוא שולט יותר במים ואדמה, חייבים לקחת ולעשות דבר שיכיל בתוכו כמויות גדולות מאוד של אש, וכמויות גדולות מאוד של אוויר. 

למעשה הדרך יצרה מצב שהיא חיסלה בסיכומו של דבר אצלכם מים ואדמה. כלומר, את כל הדברים היפים שקשורים בעצים, וברכוש, וודאי הוא שאתם יכולים גם להבין, שאלו שנספו, כשם שאתם מבטאים זאת, בתוך האש הזאת, אתם יכולים גם להבין שהם היו שליחים של מישורים שלקחו על עצמם את הדרך מהחלק השני, מהחלק של הבנת היכולת של החמלה והחיבור, גם לתת את הדברים האלו. מאחר והיה והאש הזאת לא הייתה מכלה גם מערכות פיזיות, גופים, אותם אלו שהושמדו במערכת הכוללת הזאת, אתם הייתם למעשה לא משנים מאומה בעולמכם, בצביר שלכם. נלקח בחשבון את אותם דברים שאתם דוגלים בהם, את הערך של הגוף, ואת הערך של החיים, ואת כל הערכים האלה, ולמעשה פגעו גם בדבר הזה. 

כדי להתחיל להבין כיצד האש הזו החלה, יש להתחיל לראות שלמעשה אותם אלו שהחלו להדליק אותה, לא הם היו אלו שבסיכומו של דבר היו אלו שבנו את השריפה הזאת. מאחר והתחברו מספר דברים, כשם שאתם יודעים, כדי שניתן יהיה לבצע את הדבר הזה. הדבר הראשון נמנעו המים מהמקום הזה, וזה לאורך תקופה ארוכה מאוד, מאחר וניתנה כל הזמן האפשרות לבטל את הדבר הזה, לבטל את היכולת הזאת שהתפרצה דרך ההסכמה של המישורים יחד, בתיאומו של יהוה על המקום הזה. אך למעשה אתם לא שמתם לבכם לדבר הזה. וכאשר אנו מסרנו כל הזמן שאתם הולכים לקראת דברים שלא תאהבו אותם כל כך, זה אחד מהם. כלומר, באמתחתם של אלו שיצרו את הדבר הזה, קיימים עוד מספר דברים מעניינים, והיה והדרך לא תתחיל להשתנות. 

אתם מצאתם את עצמכם כצביר, שהעוצמה של הטכנולוגיה, כלומר, האש והאוויר אצלו מאוד גבוהים, כאשר אתם לא מסוגלים לשלוט במעט מים לחלוטין. כלומר, אתם יצרתם מצב שבסיכומו  של דבר, עם כל היכולות הגדולות שבאתם איתם לעולם, עם הגאוניות הגדולה, ועם יכולות המחשבה, ועם כל אותם דברים שאתם מנסים לתרום לעולם ומוכרים אותם, היינו אומרים זאת, תמורת מים ואדמה, למעשה אתם איבדתם את השליטה על היכולת הטכנולוגית שלכם. כלומר, כאשר אתם נאלצתם להזדקק לאותם רחמי העולם, למעשה הדבר הזה בא במסגרת המים והאדמה שאתם כל הזמן הייתם כנועים להם, ויצרו את המצב שאתם עזרתם לעולם, אך אתם עזרתם לעולם דרך הרחמים, ואתם למעשה לא בניתם את עצמכם דרך זה כדי שאתם תהיו מעל אלו שעזרתם להם, כלומר, לא למדתם מאומה מהדבר הזה. מאחר וזה כך, אלו שהדליקו את המערכת הזאת, קדמו לזה הרבה מאוד תנאים שלמעשה בנו אותם כדי שאתם תוכלו להתחיל להבין. 

כאשר האש הזאת החלה את דרכה, למעשה היא לא יצרה מיד פרץ גדול מאוד, וזה אתם גם יודעים מאותם מסרים שקיבלתם מהשטח. אך הפוטנציאל שהיה בה הוא לא היה פוטנציאל של אש קטנה. זה היה תחילת תהליך שהיה חייב להיות מאוד גדול, מאחר וכמויות האש שהצטברו כאן, וגם של האוויר, במסגרת הצביר שלכם שלא היה להם שימוש, ואתם ירדתם לכיוון המים והאדמה, למעשה היו בצורה כזאת שלא היה להם שימוש. וכשם שאתם יודעים בריאה לא אוהבת עודפים אנרגטיים. כלומר, השתמשו למעשה בכל הצביר שלכם, במערך האנרגטי שהוא לא השתמש בו, כדי שאפשר יהיה לבצע זאת ברמה הפיזית. 

מאחר ואתם מבינים שכדי לקחת צביר שלם, שכל האנרגיות של האש והאוויר שלו הם כאלו שהם למעשה אנרגיות בלבד, ולהוריד אותם לרמה יישומית פיזית, זה דורש הרבה מאוד. כלומר, האיסוף של האנרגיות האלו כבר תקופה ארוכה מאוד החל להתאסף, ולמעשה השליטה בו הייתה בצורה כזאת שהוא נשאר ברמה אנרגטית והוא היה כענן מעל ראשכם. הדבר היחיד שהיה צריך, זה לקבל את האישור כדי להוריד ולהשתמש בו במערכת הפיזית, והאישור הזה ניתן. למעשה האישור הזה ניתן מאחר וראו שהצביר שלכם לא הולך לשום כיוון שהוא יוכל אי פעם לממש את העוצמה שלו כדי שהוא יוכל להיות, כשם שאתם מבטאים זאת, אור לגויים, לתת דוגמה, אתם נתתם במקום הזה דוגמה של המסכנות, ולא של העוצמה שלכם. כלומר, למעשה זה בא להעיר את הצביר הזה. 

מאחר ולהעיר צביר מהסוג של העם היהודי שהוא בנוי הרבה מאוד, כשם שאתם כבר יודעים, על אש ואוויר. זה דבר של מחויב להיות בצורה כזאת דרך דבר שידבר אליהם, הדבר הזה היה חייב להיות בדבר שמדבר הכי הרבה אליהם וזה המים והאדמה שהם הלכו לכיוון הזה. מאחר וזה כך, אתם יכולים להתחיל להבין שאירוע האש הגדול הזה שנתמך כל הזמן בכמויות אוויר מאוד גדולות, כדי שהוא יוכל ללבות את עצמו, כי אש כאשר אין לה מספיק אוויר, גם מבין וגם מבצע, למעשה הדבר הזה לא יכול להיות, מאחר והאש חייבת שיהיה לה נושא, והנושא חייב להיות ממומן כל הזמן. מאחר והמים פה היו רק כדבק כי לא היה לכם מים, וזה כבר כוון מלכתחילה, הדבר היחיד שהיה לכם בשפע זה אוויר ולכן האש עלתה והתלבתה והלכה מאוד גבוה. 

בוודאי הוא שכאשר החלו להטיל מים על האש הזאת, אותם אלו שאתם זימנתם אותם, למעשה עצם המים עצמם זה היה אמצעי אומנם ברמה הפיזית שכיבה את הלהבה הזאת, אך עצם זה שאתם הוצגתם כמסכנים, זה היה הדבר שסיים את התהליך הניסיוני. כלומר, הדבר הזה בא לתת לכם לראות את המקום שאתם נמצאים בו, ולאו דווקא לשרוף לכם כמה כפרים, או כמה עצים בכל מיני מקומות. הדבר הזה את המישורים לא כל כך מעניין, כי עצים גדלים, ובתים בונים עוד פעם. אך עצם ההכרה, והכניסה לתודעה הבנתית שחייב להיות פה שינוי, וחייב להיות כאן מערכת שלמה שהיא פונה יותר לטכנולוגיה שנמצאת, וליכולות שנמצאות אצלכם, ומתוך זה שאתם הוצגתם כמסכנים כלפי הסביבה של העולם, זה הדבר שעצר בסיכומו של דבר את התהליך. ולכן גם יכול היה אותו גשם שפיללתם לו, להגיע, מאחר והגשמים שנעצרו הם לא נעצרו בגלל שיהוה לא אוהב אתכם, הוא עשה את זה כדי להכין את הקרקע לשריפה הגדולה הזאת, למערכת הגדולה הזאת שהשתוללה אצלכם, ולמעשה יצרה מספר מצבים. 

המצב הראשון שאתם הבנתם את מקומכם, הדבר השני שהבנתם שהמערכת של הכוחות של היסודות הרבה יותר גדולה מאשר אתם, הדבר השלישי הוא, אתם התחלתם יותר לחבר אחד את השני. כלומר, ה-ביחד, ההרמוניה החלה להיות חזקה יותר אצלכם, מאחר ועזרתם אחד לשני, מאחר והתנדבתם לעזור אחד לשני, המרחק שיצרו המים והאדמה, נעלם, ולפתע המערכת שלה האש והאוויר חיברה אתכם, ואז ההרמוניה הושגה בצורה הזאת, וזה גם היה אחד מהדברים שגרמו לכך שבסיכומו של דבר סיימו את התהליך הזה. כי עליכם להבין, והיה ולא הייתם מחברים את עצמכם, והיה ואתם לא הייתם מבינים את המסכנות שלכם ושואפים לשנות, הדליקה הגדולה הזאת עוד הייתה ממשיכה, כלומר, גם הגשם לא היה מגיע. אך מאחר והושגו הבסיסים, למעשה הדבר הזה הסתיים. 

אך כדי שאתם תוכלו לדעת ולהבין את המערכות שלמעשה שולטות ביכולת של יהוה ושל המישורים, לקחת ולדאוג לצביר שלכם שהוא יתחיל לעשות את מה שהוא נשלח לצורך זה, יש עוד הרבה מאוד כלי נשק מהסוגים האלו שיכולים להביא אתכם לטלטלות לא מעטות. מאחר וניתן גם להשתמש במערכות אדמה, אותן רעידות אדמה, כדי לקחת ולבסס את החיבור שלכם, ולהבין שהמערכת הטכנולוגית והיכולת אש-אוויר שלכם היא זאת שצריכה לתת לכם את המערכת של החיים על פני האדמה, ולא המערכות של המסכנות והרחמנות, שאתם רוכשים אותם על ידי זה שאתם מוכרים את עצמכם בכל מיני צורות. 

הדבר הזה בא בסיכומו של דבר לתת להבין שהדליקה הגדולה הזאת הייתה לה סיבה. כלומר, זה לא דבר שקרה בעטיו של איזה גחל, או בעטיו של איזה ילד שיצר דברים מסוימים, אלו הממצאים הפיזיים שהדליקו, מאחר ומישהו צריך להדליק את הדבר הזה. אך בסיכומו של דבר לא הם אשמים בדברים האלו, הצביר שלכם אשם בדברים האלו. כלומר, כאשר הצביר הזה יוצר מצב שהוא סוטה, למעשה הסטייה מהסוג הזה יוצרת מצב שכל מדורו של יהוה סוטה מתוך המקום הזה, מאחר ואתם צריכים להיות המובילים שלו. וכאשר כמות המים אצלכם עולה, כלומר, אותם חרדים, אותם דתיים, אותן מוסכמות, אותם דברים שמתפללים כל הזמן, ולמעשה במקום לקחת ולשמש כבסיס למען לתת אור לגויים, הם משמשים כבסיס למען לתת מים ומסכנות לגויים. והדבר הזה לא הוא אשר אתם באתם לעשות. ולכן והיה והצביר שאתם נמנים עליו, אתם כשליחים לא כל כך משנה לכם, מאחר ואתם אורחים, אתם באים והולכים. אך כל הצביר הזה, והיה והוא לא ישנה את דרכו, הפעמים הבאות יכולים להיות גם כן ברעידות אדמה, יכולים להיות גם כן במצבים של דליקות נוספות במקומות יותר גרועים, ואז למעשה אתם תעמדו בפני שוקת שבורה. מאחר וככל שיותר פעמים אתם לא תהיו אדונים לעצמכם, ככה פחות יבואו לעזור לכם, ובסיכומו של דבר אתם תצטרכו להתנער ולעמוד בפני עצמכם.

תודה לכם
 
כל הזכויות שמורות © זאב אבירז