כוח הקריסטלים
 אבני הקריסטל מכילים ומפיצים אנרגיה שטמונה בהם. השיטה המקובלת לא לוקחת בחשבון את צבע הקריסטל אלא את שמו. הדרך שבה כוח הקריסטלים פועל הוא דרך השימוש בקריסטלים לפי צבעם ולפי צבע היסודות.

הקריסטלים לפי צבעם מחוברים לקשת הצבעים ודרך תדרי הצבעים השונים הם משפיעים על הצ'אקרות של האדם. שיטת כוח הקריסטלים משתמשת אך ורק בצבעי הקריסטלים השונים ומתעלמת לחלוטין מהשמות שניתנו לאבני הקריסטל. יחד עם הקניית ידע איך הקריסטלים משפיעים על מרחבי הבית השונים שמושפעים מאנרגיית היסודות.