מסלול לימוד מיידעי 'תודעת העל'

קבוצת תודעת העל מביאה הבנות וראיית דרך החיים של האדם בעולם החומר. הם מעבירים בשפה פשוטה, בהירה ומובנת את הסיבות לקשיים שבני האדם חווים, והם יורדים עד לפרטי החיים עצמם בכל הנוגע לכל מיני אירועים הקורים לאדם בשלבי החיים. גדלותה של קבוצת הדרכה זו היא ביכולתה לתת כיווני מחשבה שונים והבנות על תהליכי בריאה שונים המשפיעים על מהלך החוויה של האדם, יחד עם נתינת דוגמאות רבות מחיי היום יום. מסלול לימוד זה אינו מחויב בידע קודם. מסלול לימודי 'תודעת העל' מחולק לחבילות מידע, בכל חבילת מידע כמות שונה של שיעורים.
            
כלים אנרגטיים
במסגרת לימודי 'תודעת העל' נלמדים מספר כלים אנרגטיים בעלי דיוק רב. בתקופה של שינויים, כלים אנרגטיים מאפשרים לאדם לאזן את המרחב האישי שלו, למשוך אנרגיה חזקה יותר להתפתחות, וגם לטפל ולאזן אחרים. היכולת להפעיל כלים אנרגטיים הינה יכולת אישית ושונה מאדם לאדם, זאת בהתאם לרמת ההתפתחות של מפעיל הכלי האנרגטי, ורמת הבנתו את הכלי. יש אחד שיצליח יותר בכלי מסוים ואחד שיצליח פחות. כל הכלים האנרגטיים שהתקבלו נועדו לתת אפשרות ליצור מימוש בחומר וכך למשוך יותר אנרגיה להתפתחות בחיים.
קורסים נוספים

מרכז אבירז מציע קורסים בנושאים נוספים:

א. מודעות הכוונתית
הקורס מיועד רק לבוגרי קורס 'תודעת העל'. הקורס מעניק כלי שהשימוש בו משנה מהותית וחווייתית את התייחסותו של הלומד/מטופל לחיים והפיכתם לקלים יותר. מיידעי מודעות הכוונתית לא מתחלקים לחבילות מידע ונלמדים ברצף, כל מפגש מהווה בסיס למפגש שבא אחריו. לא ניתן להצטרף לקורס באמצע, בידי המנחה נמצאת ההחלטה מי ילמד את הקורס הזה. 

ב. מודעות סביבתית
הקורס עומד בפני עצמו ולא מחייב את לימוד קורס 'תודעת העל' כבסיס. הקורס נותן הבנות לגבי השפעת סביבת החיים על הבריאות. פרטים נוספים ראה בדף הבית.

ג. חקר המזון
הקורס עומד בפני עצמו ולא מחייב את לימוד קורס 'תודעת העל' כבסיס. הקורס מעניק ידע איך להתאים את המזון לכל אחד בדרך הנכונה לו ביותר. ונותן ידע איך להוריד במשקל ולשמור עליו ללא דיאטות. פרטים נוספים ראה בדף הבית.

ד. מודעות חברתית
ה. האינטלגנציה הכוללת
ו. דברי רפאל
ז. תורת היסודות
ח. התנהלות האנושות
ט. בחירה מכוונת
י. פיקוח ושליטה


 
 
כל הזכויות שמורות © זאב אבירז