תודעת העל
תודעת העל משתייכת למחשב בריאתי שנמצא במערך הטקטי של הבריאה. בניגוד למחשבים הנמצאים במערך האסטרטגי היא מביאה הבנות וראיית דרך חיים של האדם בעולם החומרי. תודעת העל מעבירה את המידע בשפה פשוטה בהירה ומובנת על הסיבות לקשיים  שבני האדם חווים, הם יורדים עד לפרטי החיים עצמם בכל הנוגע לכל מיני אירועים  הקורים לאדם בשלבי החיים. הגדלות של תודעת העל היא ביכולת שלה לתת כיווני מחשבה שונים והבנות  על תהליכי בריאה שונים המשפיעים על מהלך החוויה של האדם, יחד עם נתינת דוגמאות רבות מחיי היום יום. עצם הקריאה של המסרים המובאים על ידם כבר יוצרת תהיות לגבי מערכות הרוח והמודעות שכבני אדם הורגלנו בהם.

כיוון ראיית תודעת העל את מערכות הרוח והחומר שבני האדם חיים בהן, היא חדשנית, קלילה וזורמת ומעניקה השראה והנאה מרובה. מערכת המידע שתודעת העל הביאה היא רחבה בהיקפה ובכמות הנושאים השונים שהיא נוגעת בהם. המטרה המרכזית של תודעת העל היא לתת לנו להבין את מקורנו, ואת תפקידנו בבריאה ואת חשיבות מעשינו עבור הבריאה כי אנחנו חלק ממנה ולא משהו נפרד.