תקשור על צביר העם היהודי

שלום לכם. לא ניתן להתייחס לסוגיות שנשאלנו בצורה פשטנית ולכוון את דברנו רק לסוגיות אלו. כל הדברים שנשאלנו יש להם בסיס ומקור אחד שממנו נובעים כל הקונפליקטים שהתבקשנו לתת עליהם את דרך הראייה המורחבת של עולם הסיבות הגבוה.

צביר העם היהודי נוצר במדורו של יהוה כמגדיר את דרך השינוי שהמדור עובר באותו תהליך שכל הבריאה עוברת. מדורו של יהוה חייב היה לתת את הדעת לשינוי של בסיסי הפעולה העוברים על כל הבריאה ומתייחסים למעבר שאותו מכנים בני אנוש כעידן חדש. כדי שמדור יהוה יוכל לבסס את השינוי הבריאתי חייב היה צביר אחד שמייצר אומה במדורו של יהוה להיות עם נציגות של מישורים שדרך תפיסת מערכת הניסוי תוכל לתת את הבנת הטמון בשינוי הבריאתי.

צביר העם היהודי מורכב מאותן ליבות המישורים שהיה ביכולתם לשלוח ליבות שהיו מסוגלות בהתאחדן לכלל צביר לבטא את הטמון בשינוי המדור. עקב כך גם בכתובים של העם היהודי מופיעים המשפטים "עם לבדד ישכון", "העם הנבחר". משמעותם של משפטים אלו לא באה כדי לרומם את צביר העם היהודי, אלא כדי לתת לו להבין שיש בו שוני מהותי ושוני תפקידי משאר צבירי האנושות.

מדורו של יהוה שעסק בתהליכי בדיקה וניסוי דרך חיבור היסודות של יסוד המים ויסוד האדמה, היה בנוי בצורה מוחלטת על חיבורם של שני יסודות אלו. כל צבירי האנושות עסקו ועוסקים גם בתקופה זאת של שינוי בניסיונות שמפתחים את הידע דרך חיבור שני יסודות אלו. צביר העם היהודי הופיע בעת שמעבר הבריאה ליסודות אש ואוויר החל כבר ברחבי הבריאה וטרם הגיע למדורו של יהוה. כלומר, צביר העם היהודי הוא כחלוץ ההבנה והשימוש ביסודות האש והאוויר, והוא מבשר את היכולת הטמונה ביסודות אלו. מטרת בנייתו של צביר העם היהודי באה להרים את נס השינוי הבריאתי ולהתאים את מדורו של יהוה ואת החווים בו לשינוי הבריאתי הכולל.

יסודות אש ואוויר מופעלים בצורה שונה מאשר יסודות המים והאדמה. יסודות האש והאוויר מסוגלים ליצור פעילות מהירה ומאסיבית עם כמויות קטנות של אנרגיה, עקב כך גם צביר העם היהודי לא כולל כמות רבה של שלוחי המישורים. היכולת של צביר העם היהודי מתבטאת בהחלפת הכוח הגולמי הפיזי בכוח שכלי רב ונרחב וצביר זה לקח על עצמו את בדיקת השימוש הראשוני במדור יהוה ביסודות אש ואוויר ולתת את ההבנה לשאר צבירי אנוש כי ניתן להחליף את הכוח הגולמי המתבסס על יסודות המים והאדמה, הדורשים כמויות גדולות של אנרגיה, בכוח מחשבתי יוצר שמסוגל לממש את אותן מטרות בעזרת כמות אנרגיה פחותה.

לאורך התקופות צביר העם היהודי לא דבק בצורה מלאה במטרה שלשמה הוא נוצר מלכתחילה. יכולת ההתמכרות וההנאות הגשמיות שיסודות המים והאדמה מעניקים לחווים במדור יהוה, יצרו פיתוי רב לבני צביר העם היהודי והם נטו לנטוש את תפקידם הראשוני שלשמו הצביר נוצר. עצם נטישת המטרה יצרה מצב של חוסר אנרגטי בקרב צביר העם היהודי. מאחר ומלאי האנרגיה שצביר העם היהודי חתם עליו נוצר למטרת השימוש ביסודות האש והאוויר, הוא היה נמוך לעין שיעור מאשר מלאי האנרגיה שנחתם לצורך ניסויי יסודות המים והאדמה. נטיית צביר העם היהודי אחרי יסודות המים והאדמה הביאו לכך שמלאי האנרגיה שנוצר לפעילות יסודות האש והאוויר נעלם בצורה מהירה מאחר והוא הותמר ליסודות המים והאדמה. מעטות היו התקופות שבהן צביר העם היהודי בנה את תפקידו במדור יהוה בצורה מלאה והחלטית. תקופות אלו לוו תמיד ביכולת הבנת הפעילות של יסודות האש והאוויר, והייחודיות של צביר העם היהודי יחד עם דבקות בשימוש הנכון במאגרי האנרגיה בנו את ימי הזוהר של צביר העם היהודי במדור יהוה.

בצורה איטית הרצון לחיות את יסודות המים והאדמה הביאו לכך שצביר העם היהודי החל לאבד את האמונה ביכולת השונה שבגללה הוא נבנה והגיע למדור יהוה. ככל שכמות האנרגיה המותמרת מאש ואוויר למים ואדמה הלכה וגדלה, כך צביר העם היהודי מצא פחות ופחות אנרגיה שהייתה יכולה להחזירו למלא את תפקידו המקורי. ככל שהערך האנרגטי הלך וירד, כך שאר צבירי אנוש יכלו לפגוע בו יותר ויותר. מאחר וכבר במקורם בני צביר העם היהודי נבנו כצביר מתוך שונות תפקיד, כך ככל שהם ניסו להיות דומים לשאר בני אנוש, כך הם הלכו ונדחו יותר ויותר בגלל שונותם הבסיסית. בתקופה הזאת, בני צביר העם היהודי איבדו את רוב מאגרי האנרגיה המקוריים שנועדו לתמוך ביכולת פעולה דרך יסודות אש ואוויר, ואילו מאגרי האנרגיה של יסודות המים והאדמה, אינם מתאימים לצביר העם היהודי. שילוב זה מביא את צביר העם היהודי להיות מותקף על ידי צבירי שאר האנושות.

מכאן ניתן להתחיל לעסוק בסוגיות שנשאלנו עליהם ובסיס מקורם הוא במהלך הסטייה של בני צביר העם היהודי מתוך התפקיד שהמישורים ביחד עם יהוה יצרו עבורם ולצורך זה צביר זה נבנה.

גלעד שליט
הסוגיה הראשונה שבה אנו נתחיל, למרות שמבחינת הרשימה שהתבקשנו לתת עליה את הדעת היא לא הראשונה, אך מאחר וכל סוגיה תורמת מתוך עצמה להיבט נוסף של בניית תמונה משלימה, הרי ניתן להתחיל מהסוגיה שמייצרת את הבסיס המביא את הבנת השונות והתפקיד של צביר העם היהודי. מתוך היות צביר העם היהודי אמון על תפקיד הכולל העצמת השימוש ביסודות האש והאוויר במדורו של יהוה, כל מהלך הכולל בתוכו את יסודות המים והאדמה לא יכול לבסס פעילות מאחר והוא לא יוצר מגע מלא עם היכולת האנרגטית שהוקצבה לצביר העם היהודי. נשאלנו על אותה ליבה המכונה במדור יהוה בקרב צביר העם יהודי גלעד שליט. ובכן, יש לראות את מהלך הלימוד שעליו חתם גלעד שליט כיוצר מרחב מסקנתי והבנתי בקרב כל בני צביר העם היהודי.

גלעד שליט מהיותו חתום על תהליך לימוד שיראה את הנתיב החוזר לפעילות יסודות האש והאוויר, לבני צביר העם היהודי, לקח על עצמו להביא את לימוד הרמוניית האש והאוויר חזרה לידיעת בני צביר העם היהודי. לאורך התקופות, בני צביר העם היהודי, מתוך סטייתם לכיוון צבירי שאר האנושות שבנו את מערכם האנרגטי על בסיס יסודות המים והאדמה, אימצו לעצמם את ההרמוניה דרך יסוד המים, סטייה זאת הביאה לכך שאין מספיק אנרגיית הרמוניה מסוג זה בידי צביר עם היהודי. חוסר אנרגטי זה הביא את צביר העם היהודי, שנוצר מלכתחילה עם נציגות מועטת יותר, לידי כך שהוא מעלה את רמת החשיבות של הפרט וממעיט את חשיבות הכלל. במקביל יחס האנרגיה של ההרמוניה בבמות המשותפות הלכה באותה דרך והגדילה את חשיבות המשתתפים בבמות המשותפות והעדיפה אותן על חשיבות כלל הצביר.

מגמה זאת הביאה לכך שצביר העם היהודי חדל לפעול כצביר והחל לפעול כאינדיבידואל. תהליך זה הביא לכך שצביר העם היהודי בתקופה הזאת מחליף את התייחסות כלל הצביר ומטה אותה לכיוון הפרטני. מאחר ומצבור האנרגיה הבסיסי של צביר העם היהודי כלל בתוקף התפקיד השונה במדורו של יהוה, כמות גדולה של יסודות אש ואוויר, הטיה זאת הביאה למצב שאין בכוחו של כלל הצביר להשתמש באנרגיות המקור ולהביא אותן לכלל מיצוי.

הרעיון הבסיסי שעמד בעת חתימת אותו גלעד שליט על מערך הלימוד למען הצביר, היה לתת את הבנת חשיבות הכלל ולהאדירו מול הפרט המרכיב. חתימתו של גלעד שליט נידבה את אותו בן אנוש לשמש כתמרור אזהרה לצביר העם היהודי כדי שהבנת ההרמוניה המחברת את כלל הצביר תגיע מתוך יסודות המקור ולא מתוך הרצון להשתוות לצבירי שאר אנוש. מאחר והחתימה החלה את מהלכה, וגלעד שליט יצר את התחלת תהליך ההבנה, התוצר שהחתימה שאפה אליו לא הגיעה לכלל הבנת הכיוון הנכון. חוסר כיוון זה הביא לכך שהמחיר האנרגטי שצביר העם היהודי מתבקש לשלם עבור גלעד שליט הולך ועולה ככל שצביר העם היהודי ממשיך בכיוון שנוגד את ערכיות החתימה של גלעד שליט.
 
כל הזכויות שמורות © זאב אבירז