מודעות חברתית
הרצון שמוביל את האנושות הוא הרצון להיות נאהבים, למצוא הרבה חברים ולשתף פעולה עם בני אדם אחרים. אנחנו רק לא מודעים לכך שכל אחד מאיתנו ירד עם סרט חיים אחר וכדי לעשות אותו נכון ולהשיג מה שיותר לאורך החיים שלנו אנחנו צריכים להיות עצמאיים ולקבל החלטות בהתאם למה שנכון לנו ולא בהתאם למה שנכון לסביבתנו. אנחנו מגיעים לעולם הזה ומיד אנחנו נכנסים תחת מערכת שמחברת את האנושות ביחד וכולנו נכנסים תחת מטרייה שנקראת המערכת ההרמונית. זאת המערכת שמגינה על האנושות מפני השפעות חוץ בריאתיות.

כדי שנדע גם להתנהל בתוך המערכת ההרמונית, אבל גם שלא נשכח שאנחנו באנו לכאן עם סרטי חיים עצמאיים ושונים אחד מהשני, הגיעה קבוצת המידע שהביאה את המודעות החברתית. קבוצת מידע זאת נתנה לנו את נקודות המבט לגבי נושאי החברה והחיבורים ההרמוניים בין אדם לחברו ומה הדרך הטובה והנכונה ביותר גם להיות במערכת ההרמונית וגם איך להישאר עצמאיים ולבצע נכון את סרט החיים האישי שלנו.