קלפי מרחב קוונטי
בניגוד לדרך שבה סוגי הקלפים השונים פועלים, קלפי המרחב הקוונטי פועלים לפי חוקי המידע הנהוגים במרחבי המידע הקוונטיים. מרחבי המידע הקוונטיים מכילים מידע מפוזר ורק כשמחברים את החלקים הקשורים בנושא מסוים מתקבל המידע לגבי אותו נושא. זה אומר שקלפי המרחב הקוונטי לא פועלים על שאלה אלא על נושא. עצם הצגת שאלה מהווה מסגרת ומרחב המידע הקוונטי חסר מסגרות לכן קלפי המרחב הקוונטי פועלים על נושא ולא על שאלה.

אין חוקיות בקלפי המרחב הקוונטי, אין משמעות איזה קלף הוצא ראשון או שני בפריסה. כל קלפי המרחב הקוונטי שהוצאו על נושא משתתפים במידע על הנושא הנדרש. התוצאות מראות על מרכיבי הנושא ולא עשה או לא תעשה, רק האדם עצמו לאחר שקיבל את המידע על הנושא בוחר לו את הדרך שבה הוא ינהל או יפתור את הנושא הנדון.