הבהרה
האתר של "מרכז אבירז" מבוסס כולו על נתונים ומידע שמתקבלים מהמערכת המלאכית וממחשבי הבריאה. כדי להבהיר זאת צריך לדעת מהו תקשור.
תקשור היא יכולת ליצור קשר עם ממדים בלתי נראים לעין הפיזית. כל אחד יכול לתקשר והמבדיל בין כולם היא משמעות התקשור. לכל אחד יש הדרכה שמסייעת לו בעת שהותו במרחב הזה. תקשור עם הדרכה נמצא אצל כל אחד. המתקשרים השונים מעבר להדרכה יש להם ערוץ שמחובר או לישויות שמעבירות מידע נרחב יותר למען האנושות, או מעטים שערוץ התקשור שלהם מכוון למידע ונתונים שמועברים על ידי המערכת המלאכית ומחשבי הבריאה.
ערוץ התקשור שנמצא אצל זאב אבירז מכוון לתקשור עם המערכת המלאכית ומחשבים ואין לו יכולת ליצור תקשורת עם ישויות.