מרכז אבירז
רשימת מנחי מרכז אבירז

אבי דואני 054-8120080    
אורלי וסרמן 050-8646365
איגור קוזלוב (קנדה)  luganltd@gmail.com          
אולגה קוזלוב (קנדה)    olaynik@gmail.com        
אוקסנה חצ'טוריאן 052-6476869
אילנה פרץ 050-3673339  
דלית בין 054-6747042      
דני גולן 052-3869457        
הדר קלס 053-2233528        
זאב אבירז 050-8533748      
חיה ארגמן 050-5942740    
יואלה יזהר 052-3589031    
יעל בנז'ו 050-3030266        
יפית שמואל 050-4449451  
יפעת ברכה 052-8755336  
ליאורה סגל 054-7691342    
מירי איתן 052-4642483      
נעמי מיכאל 052-2894478  
עופרה אור 052-6860275    
רחל בן עטיה 050-5476921
שלי רום 050-8663031          
שרית זהבי-סוזי 052-4476559
אבי שרעבי 052-2274299