תורת היסודות
ארבעת היסודות  אלו הן האנרגיות שכל הבריאה משתמשת בהן. הן מחולקות לאנרגיית אש, אנרגיית מים, אנרגיית אוויר, אנרגיית אדמה. השולט ביסודות שולט על חייו. תורת היסודות מלמדת את משמעות האנרגיות האלו, מה מורכבותן, איזה אפשרויות חיבור קיימות בינן לבין עצמן, ומה ההבדל כשאנרגיות אלו משפיעות על הפיזי או על המנטלי. תורת היסודות מעניקה את הידע איך להשתמש באנרגיית היסודות, איך לעשות חיבורים שונים למטרות שונות ואיך  להביא אותן לכלל פעילות.